Navigo. siła dobrych nawyków

Tutoringowy program rozwoju kompetencji

ELEMENTY programu

Cotygodniowy 2-godzinny czas popołudniowej nauki w sprzyjających warunkach pod okiem tutora. A oprócz tego...

ROZMOWA Z TUTOREM

Cotygodniowa rozmowa z tutorem: • planowanie codziennego czasu nauki; • wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych.

warsztaty technik nauki

Wskazówki przekazywane w sposób praktyczny i intuicyjny, by móc od razu wcielać je w życie.

MATERIAŁY POMOCNICZE

Materiały, które pomogą w zaplanowaniu całego tygodnia, miesiąca, roku pracy. M.in. agenda postępu pracy

INFORMACJA ZWROTNA DLA RODZICÓW

Trymestralne indywidualnie spotkanie rodziców z tutorem córki, aby śledzić postępy pracy.

O PROGRAMIE

Sukces jest sumą małych zwycięstw

Drogą do sukcesu w szkole i pracy zawodowej jest nie tylko rozpoznanie i rozwój wrodzonych zdolności i talentów, ale ich szlifowanie i kształtowanie dobrych nawyków - umiejętność wykorzystania czasu, mierzenie się z trudniejszymi zadaniami, planowania pracy, wytrwałość, skupienie...

Projekt NAVIGO, skierowany do uczennic 1-2 klasy gimnazjum, pomaga wyrobić w sobie dobre nawyki na początku edukacji szkolnej.

Gimnazjum to czas, w którym uczniowie spotykają się z większymi wymaganiami w szkole, a wiedza i umiejętności teraz zdobyte będą potem rzutowały na ich wybór ścieżki naukowej i zawodowej oraz pozwolą na szersze rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych.

  • Poznaj swoje możliwości
  • Zobacz, co Ci sprzyja w nauce
  • Wzmocnij swoje mocne strony
  • Chwytaj w lot!

KIM JESTEŚMY

Program NAVIGO jest projektem KLUBU FILARY. Klub Filary to miejsce wszechstronnego rozwoju dla dziewczyn w wieku 10 - 25 lat. Uczennice i studentki mogą poszerzać tu swoje horyzonty intelektualne, rozwijać zainteresowania, zawierać trwałe przyjaźnie, twórczo spędzać wolny czas i wzrastać w wartościach chrześcijańskich.
Uploaded image

anna bućkowska

Opiekun merytoryczny
Absolwentka ITS na Wydziałach Pedagogicznym i Psychologicznym UW oraz Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego. Obszarem jej zainteresowań jest szeroko rozumiany rozwój osobisty zgodny z posiadanym przez każdą osobę potencjałem. Z młodzieżą pracuje od 1991 roku.
Uploaded image

barbara kołodziejska

Koordynator i Tutor
Świeżo obroniona magister farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, aktualnie odbywa staż kończący studia. Od 5 lat zajmuje się pracą z młodzieżą w Klubie Filary, co sprawia jej dużą radość.
Uploaded image

Urszula Dawgiałło

Tutor
Studentka pedagogiki WPUW. Pracuje u “Platerek” jako nauczyciel wspomagający. Od 3 lat zaangażowana w pracę z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego, współpracując z Fundacją Być Bliżej Siebie czy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Uploaded image

Katarzyna Kanclerz

Tutor
Studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Najwięcej doświadczenia dała jej praca w harcerstwie, w którym pomagała już od gimnazjum. W swoim życiu poznała wiele osób, które można byłoby nazwać „tutorami”, dlatego tak bardzo ceni sobie projekt Navigo.
Uploaded image

Debora Kramarek

Tutor
Studentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. W grze na skrzypcach łączy zawód i pasję. Lubi dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, udzielając lekcji indywidualnych i prowadząc warsztaty.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Dołącz do naszego programu już teraz!

napisz do nas